Kipaş Kağıt Sanayi ,Oluklu Mukavva Makinası Kuruyor

2018-02-03T17:50:08+02:00Categories: Sektör Haberleri|Tags: , , , , , , |

Metso, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş için Kahramanmaraş'da bir ambalaj makinası kuruyor. Start-up, 2013 yılı için planlndı. Siparişin toplam bedeli 80 milon Euro kadardır. Metso 'nun kuracağı tesis komple modern bir karton fabrikası ' dır. Yeni makinada yüksek makina verimliliği sağlayan gap former bulunacak. Bunlara ek olarak Metso'nun kapsamlı otomasyon paketi ile birlikte proses ve [...]

Sabitleme Maddeleri

2012-01-31T16:09:21+02:00Categories: Kağıt Kimyasalları|Tags: , , |

Sabitleme Maddeleri   Kimyasal, yarı kimyasal, mekanik hamur ve eski kağıt üretimi ve işlenmesi sırasında çeşitli organik ve inorganik maddeler çözünmüş ve kolloid olarak birikim yaparlar. Diğer suda çözünen maddeler temiz su, dolgu maddeleri, geri dönüşümden gelen kuşeli ve kuşesiz kağıt ve kimyasal katkı maddeleri ile sisteme karışır. Bu maddeler üretim prosesinde birikerek kimyasal maddelerin [...]

Retensiyon Ve Drenaj Maddeleri

2018-02-03T17:50:08+02:00Categories: Kağıt Kimyasalları|Tags: , , , |

Retensiyon Ve Drenaj Maddeleri   Retensiyon terimi, safiha ( yaş halde oluşan elyaf tabakası) oluşumu ve süzülme sırasında elek üzerinde hamurun tutulması anlamına gelir. Elyaflar, dolgu maddesi ve ince elyaflara kıyasla elek üzerinde daha iyi tutunurlar. Retensiyon maddeleri, kimyasal kompozisyonlarına göre üç ana gruba ayrılırlar : aluminyum sülfat ve poli-aluminyum klorid (PAC) gibi inorganik tuzlar, [...]

Proses Kimyasalları

2012-01-31T16:05:48+02:00Categories: Kağıt Kimyasalları|Tags: , , , |

Proses Kimyasalları Proses kimyasalları, kağıt üretim prosesinde oluşan sorunları gidermek ya da önlemek, verimliliği arttırmak ya da ekonomik fayda sağlama amacı ile kullanılan tüm katkı maddeleridir. Bu maddeler, temiz su ve enerji tüketimini azaltır, köpük oluşumunu ve çeşitli birikmeleri önler, drenajı arttırır ve/veya elyaf kayıplarını önler. Tüm kimyasal katkı maddeleri içindeki oranı sadece %10 kadardır.

Kağıt Ve Karton Kuşe Kimyasalları

2018-02-03T17:50:09+02:00Categories: Kağıt Kimyasalları|Tags: , , , |

Kağıt Ve Karton Kuşe Kimyasalları   Kuşelemede kuşe karışımı diye adlandırılan bir karışım, kağıdın ya da kartonun bir ya da iki yüzeyine uygulanır. İstenen miktar uygulandıktan sonra kuşe kurutulur ve yüzey işlemine tabi tutulur. Yüzey işleminde kuşelenmiş kağıt ya da kartona yüzey düzgünlüğü ve parlaklık kazandırılır. Kuşe karışımı bir kaç bileşenden oluşur : beyaz pigmentler [...]