Boyalar
Tarihsel olarak boyalar, kağıt üretiminde kullanılan en eski sentetik özel katkı maddeleridir. Boyalar kağıda ortalama ton başına 150 g kadar eklenir. Boya uygulaması dikkat ister :

·         Proses değişkenlikleri kağıt üretiminde boya uygulamasını etkileyebilir.

·         Her boya farklı elyaf karışımlarıyla farklı şekilde etkileşime girebilir.

·         Boyatar diğer katkı maddeleri ile istenmedik bir  şekilde reaksiyona girebilir.

 Boyalar

1.     Anyonik direkt boyalar

2.     Katyonik direkt boyalar

3.     Bazik Boyalar

4.     Asidik Boyalar

5.     Renkli Pigmentler

 

olmak üzere 5’e ayrılır.