Kuru Mukavemet Reçineleri
 

Kağıt ve karton için önemli bazı mekanik özellikler kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, katlanma mukavemeti, eğilme mukavemeti, patlama mukavemeti ve yüzey mukavemeti, dahili mukavemet ve sıkıştırma mukavemetidir. Kağıt mukavemeti, bir çok elyaf ve proses değişkenliğine bağlıdır. Elyaf bakımından ele alındığında  uzun yumuşak ağaç elyafları ile , sert ağaç elyaflarına kıyasla daha mukavemeti yüksek kağıtlar elde edilir. Dolgu maddeleri, mukavemeti düşürür. proses açısından bakıldığında öğütme derecesi ve yaş presleme, kağıt mukavemetini arttırır.

 Suda çözünen ve hidrojen bağ yapan bir çok polimer kuru mukavemet katkı maddesi olarak kullanılabilir. Aslında odun elyafları, hemiselüloz formunda kuru mukavemet maddesini kendi içinde bulundururlar. hemiselülozların elyaftan ayrıştırılmasının mukavemeti düşürdüğü bilinen bir gerçektir.

·         Nişasta : Nişasta türevleri en çok bilinen ve kullanılan kuru mukavemet maddeleridir.

·         Bitki Sakızları : Daha az önemli ancak kullanımda olan ve suda çözünen bitki sakızları locust bean gum ve guar gum dır.

·         Poliakrilamid Reçineleri : Tamamiyle sentetik kuru mukavemet kimyasalları gittikçe önem kazanmaktadır.

·         Polivinyl-formamide / Polivinyl-amine Reçineleri : Tüm bu suda çözünen polimerler elyaflardaki selüloz molekülleri ile hidrojen bağı kurabilen ve elyaflar arasındaki bağı güçlendiren birincil amino grupları içerir. Bu polimerler, kağıda sadece öğütme ile elde edilmesi mümkün olmayan  mukavemet özellikleri kazandırırlar.