Sabitleme Maddeleri
 

Kimyasal, yarı kimyasal, mekanik hamur ve eski kağıt üretimi ve işlenmesi sırasında çeşitli organik ve inorganik maddeler çözünmüş ve kolloid olarak birikim yaparlar. Diğer suda çözünen maddeler temiz su, dolgu maddeleri, geri dönüşümden gelen kuşeli ve kuşesiz kağıt ve kimyasal katkı maddeleri ile sisteme karışır. Bu maddeler üretim prosesinde birikerek kimyasal maddelerin etkinliğini azaltır ve kağıt kalitesini olumsuz yönde etkiler.

 Yüksek katyonik yüklü polimerlerin kullanımı ile çözünmüş anyonik maddelerin elyaflara tutunumu sağlanır ve üretilen kağıt ile birlikte sistemin dışına çıkarılır. Bazı sabitleme kimyasalları şunlardır :

·         poly DADMAC

·         dicyandiamide formaldehyde reçineleri

·         katyonik poliakrilamid (PAM)

·         poliamin (PAm)

·         modifiye edilmiş polietilenimin (PEI)

·         polyvinylamine (PVAm)