Kağıt,yazma,basım,paketleme ve ambalaj dahil olmak üzere peçeteden inşaat malzemesine kadar bir çok uygulamada kullanılır. Modern çağda kağıt, dünyanın her yerinde bulunan  temel bir  malzeme olmuştur.Kağıdın bol miktarda üretilmesini sağlayan kağıt makineları sayesinde tüm dünyada okur yazarlık artmış ve eğitim seviyesi yükselmiştir.

Kağıt Makinası

Kağıt üretiminin temel süreci 2000 yıldır değişmemiştir. Kağıt üretim prosesi, yaş selüloz elyaflarının, gerilim altında kurutulması sırasında birbirleri ile bağ yapması esasına dayanır.Başlıca iki aşamadan oluşur :

1) Hamur (elyafların su içindeki hali) oluşturma amacı ile ham maddenin (selüloz elyafı içeren) su içinde dağıtılıp ayrıştırılması.Kağıt hamuru beyazlatılıp öğütüldükten sonra su eklenerek seyreltik hale getirilir, gerekirse kalsiyum karbonat, kaolin gibi dolgu maddeleri eklenir. Bu karışım %99’u su, %1’i elyaf ve diğer katkı maddeleri olacak şekilde kağıt makinasına pompa ile iletilir.

2) Kağıt tabakasını oluşturmak için bu hamurun gözenekli bir elek üzerine yayılarak suyunun giderilmesi,preslenmesi ve kurutulması.Kağıt makinesında elek adı verilen çok ince gözenekli süzgeç üzerine hamur, çok dar bir yarıktan akıtılır. Elek, sürekli döner ve su-elyaf karışımındaki katı maddeler, elek üzerinde kalır ve su elek yardımı ile süzülür.Eleğin üzerinde böylece yaklaşık %20 si elyaf, % 80’I su olan yaş bir kağıt tabakası oluşmuş olur.

Bu yaş kağıt daha sonra yine kağıt makinesının bir parçası olan preslerde suyu daha fazla giderilir.Preslerden bu kağıt, % 42-48 arasında kuru içerikli olarak çıkar. Yaş kağıdın içinden  presleme ile çıkarılabilecek maksimum su miktarı sınırlıdır. Bu nedenle kağıt, kurutma bölümüne geçer ve içinde yüksek sıcaklıkta buhar bulunan kurutma silindirleri ile temas etmesi sağlanarak kurutulur.