Kağıt, kayıtlara göre  ilk olarak M.S.105 yılında Çin’de üretilmiştir.Sonraki 500 yıl boyunca bu teknoloji sadece Çin’de kullanılmış ve 610 yılında önce Japonya^ya, daha sonra Orta Asya’ya yayılmıştır. 800 yılında kağıt Mısır’da ortaya çıkmış, ancak orada 900 yılından sonra üretilmeye başlanmıştır.

Kağıt Üretimi

Kağıt, Avrupa’ya Arapların İber Yarımadası’nı işgali ile gelmiş ve ilk kağıt üretim tesisi 1150 yılı civarında İspanya’da kurulmuştur.

Sonraki 2 yüzyıl boyunca bu sanat, Avrupa’nın diğer bölgelerine yayılmıştır. 15.Yüzyılda baskı teknolojisinin gelişimi ile birlikte kitapların yaygın şekilde basılmaya başlanması, kağıt üretim sanayisini harekete geçirmiştir.İngiltere’de ilk kağıt fabrikası 1495’de , Amarika’daki ise 1690 yılında kurulmuştur. 

19.yüzyılın başında ham madde azlığından dolayı kağıt üretiminde bir kriz yaşanmıştır. Avrupalı kağıtçılar pamuk elyafından kağıt yapmaya alışkın olduklarından bu kriz, onları alternatif ham madde arayışına itmiştir.Bu arayış, kağıt üretiminde ağacın kullanılmaya başlamasına neden olmuştur. Bu sorunun çözümü, 1840 yılında Mekanik Odun Hamuru Prosesi (Groundwood) ile ucuz ve kolay bulunur odun kullanılarak ortaya gerçekleştirilmiştir.

Bir yandan da kağıt üretim teknolojisi, ilk pratik kullanımlı kağıt makinesının 1798’de Nicolas Louis Robert tarafından geliştirilmesi ile ilerlemeye başladı. Bu makine daha sonra İngiliz Henry ve Sealy Fourdrinier kardeşler tarafından daha da geliştirildi ve isimleri bugün hala kağıt makinası tipi olarak kullanılmaktadır.