Elyaf Bazlı Olmayan Kağıt Ham Maddeleri

Dolgu Pigmentleri

Mineral dolgu maddeleri uzun zamandan beri kağıt üretiminde kullanılmaktadır. Çeşitli kağıt ve karton cinslerinin üretiminde kullanılmalarına rağmen en fazla baskı ve yazı tabı üretiminde kullanılmaktadır. Başlangıçta kağıdın ağırlığını arttırmak için kullanılmasına rağmen artık başka fonksiyonel özellikler için de kullanılmaktadırlar Dolgu maddeleri, temel olarak

beyazlık ve opaklık gibi optik özellikleri iyileştirmek
kağıt yüzey düzgünlüğünü arttırmak
elyafların arasındaki boşlukları doldurarak kağıdın formasyonunu iyileştirmek
daha homojen kağıt yüzeyi, daha opak ve daha iyi mürekkep emişi elde ederek çeşitli baskı tekniklerinde basılabilirliği. iyileştirmek
ıslandığında çoğu pigmentin elyaf gibi su emmemesinden dolayı kağıdın boyutsal kararlılığını arttırmak
kağıdın uzun süre dayanmasını sağlamak (kalsiyum karbonat kullanılarak alkali kağıt üretimi)
amacıyla kullanılır.Normalde dolgu pigmentleri , kağıt üretiminde kullanılan elyaftan daha ucuz olduğundan elyaf yerine dolgu maddesi kullanımı, her zaman ekonomik olmuştur. Bu nedenle teknolojik olanaklar el verdiği sürece dolgu maddesi, kağıt ve karton üretiminde  olabildiğince fazla kullanılmaya çalışılmaktadır.

Kuşe Pigmentleri

Kuşeleme, kağıt ve kartonda beyazlığı, yüzey düzgünlüğü, parlaklığı ,opaklığı ve basılabilirliği arttırır.Pigmentler, kuşe kağıt ve kuşe karton çeşitlerinin yüzey özelliklerini iyileştiren ana kuşe bileşenleridir. Toplam uygulanan kuşenin ağırlık olarak % 80-95’ I, hacimsel olarak da % 70-80 ‘i pigmentlerden oluşur.2004 de dünyada toplam 18 milyon ton kuşe pigmenti  kağıt ve karton üretiminde kullanılmış olup bu rakam, tüm dogu ve kuşe pigment toplamının 3 de 2 sine karşılık gelmektedir. Kaolin, geçmişte en fazla kullanılan kuşe pigmenti olmasına rağmen günümüzde kalsiyum karbonat, %51 pay ile 1.sıraya yükselmiştir. Pigmentler genel olarak şöyle sınıflandırılabilir :

Ana pigmentler
Doğal kalsiyum karbonat (GCC)
Kaolin
Çöktürülmüş kalsiyum karbonat (PCC)
 

Özel pigmentler
Talk
Gypsum (kalsiyum sülfat)
Plastik pigmentler ( örneğin polisitren)
Satin beyazı ( kalsiyum sulfoaluminate)
Baryum sülfat
 

Diğer pigmentler
Kalsine kaolin
Titanyum dioksit
Alumine trihidratlar
 

Pigmentlerin genel özellikleri arasında parçacık boyu ve boy dağılımı,şekil ve şekil dağılımı, kırılma indeksi, ışık yansıtma ve ışık emme ve yoğunluğu bulunmaktadır. Kuşe karışımının ve nihai kuşenin özellikleri, sözü edilen bu faktörlerden etkilenir. Aşağıda,  spesifik pigment özelliği değiştirildiğinde kuşeli kağıt ve kartonun hangi kalite parametrelerini değiştiği özet olarak listelenmiştir :

 Pigment parçacık boyutu düşürülerek ya da plaka yapısı arttırılarak daha iyi parlaklık

Pigment parçacık boyutu düşürülerek ya da yansıtma indeksi ( refractive index) arttırılarak daha iyi opaklık

Işık emiiciliğini azaltarak daha fazla beyazlık

Hacimliliği arttırarak daha yüksek porozite ve mürekkep emişi.