Ağaç, doğal bir kompozit malzeme olup insan eli ile yapılan tüm kompozit malzemelerden daha karmaşık bir yapısı vardır. Ağaç, lignin tarafından birbirine yapıştırılmış elyaflardan oluşur ve böylece bir “elyaf kompozit maddesi” olarak tanımlanır. Selüloz prosesinin amacı ağacı elyaflara ayırıp kağıt üretimine uygun hale getirmektir. Bu amaçla lignin ve büyük oranda hemiselüloz, ya eritilmeli ya da termokimyasal proses de olduğu gibi bozunuma uğratılmalıdır.

Ağacın kimyasal lignin gideriminde ve elyaf ayrımı işleminde bazı kimyasallar kullanılır. yaygın olarak kullanılan Kraft proses de ana aktif bileşenler sodyum hidroksit ve sodyum sülfit dir. Ek olarak klor dioksit üretiminde gerekli olan soda (sodyum karbonat) , sodyum sülfat, sodyum klorür, sodyum klorat ve sülfirik asit ve kalsiyum karbonat da kullanılır.

Mekanik hamur üretiminde ligninin yumuşaması ve elyaf ayırımı için bazen sodyum sülfit ya da sodyum hidrojen sülfit de kullanılır. Bu kimyasallar genelde kimyasal-mekanik hamur (CMP) ya da kimyasal-termo-mekanik hamur (CTMP) üretiminde kullanılır. Sodyum hidroksit ya da soda, proses sırasında ya da sonunda pH’ ı kontrol etmek için uygulanır.

Pulper yapısına bağlı olarak eski kağıt, % 4-30 kesafet ( kuru madde konsantrasyonu) aralığında su ile açılır.Ambalaj kağıdı üretiminde kağıt açma sırasında hiç ya da sadece bir kaç kimyasal ( dispersanlar, ıslatma kimyasalları) kullanılır. beyaz kağıt hamuru üretiminde ise eski kağıda baskı mürekkebinin ve yapışkan maddelerin elyaftan ayrılması için çeşitli kimyasallar eklenir. Hacimsel  olarak en fazla kimyasal mürekkep giderme ve beyazlatma proseslerinde kullanılır.ve bunlar sodyum hidroksit, hidrojen peroksit, sodyum silikat ve yağ asitleridir.