Kağıt : Kısa Tarihçe

2018-02-03T17:50:10+02:00Categories: Kağıt Üretimi|Tags: , , , , , , , , |

Kağıt, kayıtlara göre  ilk olarak M.S.105 yılında Çin’de üretilmiştir.Sonraki 500 yıl boyunca bu teknoloji sadece Çin’de kullanılmış ve 610 yılında önce Japonya^ya, daha sonra Orta Asya’ya yayılmıştır. 800 yılında kağıt Mısır’da ortaya çıkmış, ancak orada 900 yılından sonra üretilmeye başlanmıştır. Kağıt, Avrupa’ya Arapların İber Yarımadası’nı işgali ile gelmiş ve ilk kağıt üretim tesisi 1150 yılı [...]

Kağıt Üretimi

2018-02-03T17:50:10+02:00Categories: Kağıt Üretimi|Tags: , , |

Kağıt,yazma,basım,paketleme ve ambalaj dahil olmak üzere peçeteden inşaat malzemesine kadar bir çok uygulamada kullanılır. Modern çağda kağıt, dünyanın her yerinde bulunan  temel bir  malzeme olmuştur.Kağıdın bol miktarda üretilmesini sağlayan kağıt makineları sayesinde tüm dünyada okur yazarlık artmış ve eğitim seviyesi yükselmiştir. Kağıt üretiminin temel süreci 2000 yıldır değişmemiştir. Kağıt üretim prosesi, yaş selüloz elyaflarının, gerilim [...]

Türk Kağıt Endüstrisi

2018-02-03T17:50:10+02:00Categories: Kağıt Üretimi|Tags: , , , , , , , |

Türkiye’de Osmanlılar döneminde 18.'inci Yüzyılda İzmir ve Beykoz’da kurulan imalathaneler kapitülasyonlar ve yabancılara tanınan çeşitli imtiyazlar nedeniyle yabancı şirketlerle rekabet edemediklerinden kısa bir süre içinde kapanmışlardır. İtalya’da 1846 yılında üretime geçen kağıt makinesi ülkemize İtalya’dan 3 yıl önce yani 1843 yılında gelmiştir. İzmir-Halkapınar’da başlayan üretim 6 ay sürebilmiştir.O zamanlar, daha çok azınlıkların elinde bulunan ticaretin [...]