A
Absolute pressure/temperature Mutlak basınç/sıcaklık
Absorbent paper Absorblayan kağıt
Absorption Absorpsiyon/Absorplama, içine alma/emme, içinde tutma
Accept Aksept/kabul edilen harman, temiz hamur
Acid-free paper Asitsiz kağıt
Active alkali Aktif alkali
Additive Katkı maddesi
Adhesives Yapışkanlar
Adsorption Adsorpsiyon, yüzeye alma, yüzeyde tutma
Aeration lagoon Havalandırma lagünü
Aeration tank Havalandırma tankı
Aerobic process Havalandırmalı proses
Agglomeration Aglomerasyon, toplanma/yığılma
Agitator Karıştırıcı
Air bubble mark Hava kabarcık izi
Air-cushioned head box Hava yastıklı dizayna sahip basınçlı hamur kasası
Air cushioned foils Hava yastıklı folyolar
Air dry weight % 90 kuruluktaki ağırlık
Air pad headbox Havalı hamur kasası
Air permeability Hava geçirgenliği/porozite
Air relief valves Hava boşaltma ventilleri
Air-dried paper Hava kuruluğunda kağıt
AKD (Alkyl Ketene Dimer) size Tutkal maddesi (Alkil Keten Dimer)
Alum Şap (aliminyum sülfat)
Aluminum sulfate (alum) Al2(SO4)3.14H2O veya .18H2O veya ikisinin karışımı
Annual available hours Yıllık mevcut zaman
Anti foaming agent köpük önleyici madde / kimyasal
Anti slime agent Şlaym/bakteri önleyici (kimyasal) madde
Applicator roll Tatbik valsi
Approach flow system Hamur kasasına hamur besleme ve dağıtım sistemi; özellikle fan pompası döngüsüne işaret eder ve makine bütesi ile hamur kasası arasındaki ekipmanları içerir (başlıca seviye kasası, gramaj vanası, fan pompası, temizleyiciler, basınçlı elekler, hamur kasası).
Approach piping Hamur kasasına hamur besleme ve dağıtma borusu
Apron (bottom lip) Hamur kasasının cetvel ağzı alt dudağı
Art paper/board Sanat kağıdı, mat veya parlak kağıtlar
(matt/uncoated or glossy/coated/glazed) (kuşeli veya perdahlı)
Ash content Kül Miktarı
Aspen (American HW for SGW) Bir tür Kavak/Toz ağacı (sert odun)
Asphalt (bitumen) paper Asfaltlanmış, bitümlü kağıt
Attraction/repulsion Çekme/itme
Autocopy or autocopying paper Otokopi veya otokopya kağıdı
Automatic tail feeding Otomatik kağıt besleme