Backing roll Karşı vals, destek valsi
Bag paper (sack) Kraft torba kağıdı
Bagasse fiber Şeker kamış elyafı
Bagasse Bagas; şeker kamışı cibresi/posası
Ball bearings Bilyalı rulmanlar
Ball valves Bilyalı vanalar/ventiller
Balsam fir (SW for SGW) Köknar (yumuşak odun)
Balsam poplar (HW for chem. pulp) Kavak (sert odun)
Bank paper/bond paper Banka kağıdı, bono, değerli evrak kağıdı
Banknote paper Banknot veya para kağıdı
Bark boiler Kabuk yakma kazanı
Bark choppers Kabuk yongalayıcılar
Bark peeling machines Kabuk soyma makineleri
Bark Kabuk
Barker Kabuk soyucu
Barking drum Kabuk soyma tromeli
Base paper for coating Kuşeleme için astar/baz kağıdı
Basis weight, grammage Gramaj
Bearing housings Rulman yatakları
Bearings Yatak ve rulmanlar
Beater Hollander, elyafları öğüten kesikli çalışan bir ekipman
Beating Dövme/öğütme
Beating/refining Dövme/öğütme, inceltme
Beech Kayın (sert odun)
Belt drives kayışlı tahrikler
Bible paper Kutsal kitap veya kuran kağıdı
Bill paper Fatura kağıdı
Binding agents Bağlayıcı maddeler
Birch Huş/Betula ağacı (sert odun)
Black Liquor Siyah Likör
Bleach Plant Beyazlatma tesisi
Bleached kraft Beyaz kraft
Bleaching agents Beyazlatma maddeleri
Blend chest Karıştırma bütesi
Blind-drilled & grooved roll Kör delikli ve tırtırlı, yivli vals
Blotch Kirlilik
Blotting paper Emici (absorban) kağıt, kurutma kağıdı
Blow box Üfleyici kasa
Blow Tank Boşaltma Tankı
Blowdown Basınç düşürmek için gaz bırakma
Blue dye Çivit boyası
Board glazing calendars Karton perdahlama kalenderleri
Board spools Karton bobinleri / masuraları
Bogus Taklit/imitasyon
Boiler scale solvent Kazan taşı çözücüsü / sökücüsü
Bone dry weight % 100 kuru, rutubetsiz ağırlık
Bone-dried paper Kemik kuruluğunda kağıt
Book binding board Kitap ciltleme kartonu
Book paper Kitap kağıdı
Box board Kutu kartonu
Break ends Kopma uçları
Break frequency Kopma sıklığı
Breaker-stack Ofset pres
Breaking length Kopma uzunluğu
Breast Roll Göğüs Valsi
Brightness Parlaklık (Beyazlık)
Bristol Board Bristol Karton
Brochure board Broşür kartonu
Broke Döküntü
Broke pulper Döküntü pulperi
Brown stock washing Esmer hamur/selüloz yıkama
Building board İnşaat mukavvası / kartonu
Bulkiness Hacimlilik
Bulky printing paper Hacimli baskı kağıdı
Bulky Hacimli, kabarık, şişkin
Burst Patlama
Burst Strength Patlama Mukavemeti
Butterfly valve Kelebek vana
By-product Tall-oil, alkol gibi yan ürün