Cable isolating paper Kablo izolasyonu için kağıt
Cable spinning paper Kablo sarma kağıdı
Cable yarn kablolar için kağıt ip
Calendar paper Takvim kağıdı
Calender Kalender
Calender bearings Kalender yatakları, rulmanları
Calender stacks Kalender istifleri
Caliper, Thickness Kalınlık
Cane/sugar cane/bagasse Şeker kamışı veya şeker kamışı posası
Cantilevered press section Konsollu/dirsekli pres kısmı
Capilar Kapiler
Carbon paper Karbon kağıdı
Carbon paper Karbon kağıdı, kopya kağıdı
Carbonless paper Karbonsuz kağıt
Carboxymethylcellulose (CMC) Karboksi metil selüloz
Cardboard for congratulation card Tebrik kartı kartonu
Cardboard for folders Dosyalık karton
Carrier Board Taşıyıcı, taşıma amaçlı karton (CUK, CNK, SUS)
Carrier rope installations Taşıyıcı ip değişimi/takılması
Carrier ropes Kağıt taşıyıcı ipler
Cartridge shell paper Kartuş kağıdı
Cast coated paper/board Parlatılmış kuşe kağıt/karton
Caustic Extraction Tower Kostik Ekstraksiyon Kulesi
Causticity Kostisite
Causticizers Kostikleştiriciler
Causticizing or caustification plant Kostifikasyon tesisi
Causticizing sludge reburning plant Kostifikasyon çamurunu yakma tesisi
Caustik soda Kostik soda, sodyum hidroksit (NaOH)
Caustik Kostik/alkalin kimyasallar
Cedar Sedir Ağacı (yumuşak odun)
Cellophane bags Selofan torbalar
Cellulose (C6H10O5)n ; n=600-1500 Selüloz (kimyasal yapı itibariyle); glukoz şekerinin polimeri
Cellulose film Selüloz film
Cellulose paper Selüloz kağıdı, selüloz bazlı kağıt
Cellulose wadding diapers Selüloz yastığından çocuk bezleri
Cellulose wadding for bandage Bandaj (pansuman) için selüloz yastığı
Center roll Merkezi vals
Centrifugal cleaners (centricleaners) Santrifüj temizleyiciler
Centrifugal screens Santrifüj elekler
Ceramic covers Seramik kaplamalar
Chalk Tebeşir
Chemical Pulp Kimyasal selüloz
Chemical recovery plant Kimyasal geri kazanma tesisi
Cheque paper Çek kağıdı
Chest Büte, tank
Chill cast rollers Dökme demir valsler
China clay Kaolin, kuşe maddesi
Chip Yonga
Chipboard Eski kağıttan yapılmış kalın karton
Chipper Yonga makinesi, yongalayıcı
Chippers Yongalayıcılar
Chlorine Tower Klor kulesi
Chlorine-and-acid-free-paper Klorsuz ve asitsiz kağıt
Chromo board Kromo karton
Chromo duplex/triplex board Kromo dupleks/tripleks karton
Chromo paper Kromo kağıt (kuşeli kağıt)
Cigarette filter crape paper Sigara filtresi için krepe kağıt
Cigarette filter paper Sigara filtre kağıdı
Cigarette paper Sigara kağıdı
Clarifier Çöktürme havuzu, durultucu
Clay-Kaolin Kaolin
Cleaner Kliner, temizleyici, kum tutucu
Clothing changes Elek-keçe değişimi
CMC (Carboxy Methyl Cellulose) Bağlayıcı, kesiflendirici, iç mukavemet artırıcı
Coagulation Koagülasyon/pıhtılaşma, topaklaşma
Coated Natural Kraftboard (CNK) Kuşeli doğal / esmer kraft kartonu
Coated Paper or Paperboard Kuşe kağıt veya karton
Coated Recycled Chipboard (CRB) Eski kağıttan yapılmış kalın kuşeli karton
Coated Unbleached Kraftboard (CUK) Kuşeli esmer kraft kartonu
Coating Kuşeleme
Coating base paper Kuşe baz kağıdı
Coating clay Kaplama, kuşeleme kaolini
Coating color Kuşe boyası
Coating kitchen Kuşe karışımı hazırlama ünitesi (kuşe mutfağı)
Coating kitchen Kuşe mutfağı
Coating machine Kuşe makinesi
Coating pigments Kuşeleme pigmentleri
Cockle Buruşuk, kırışık, üniform olmayan
Coiled tubes Serpantin boruları
Cold sealing paper Soğuk conta (sızdırmazlık) kağıdı
Color Boyar madde/boya/renklendirici
Composite roll cover Kompozit vals kaplaması
Cones & shells of refiner Rifaynerin iç (bıçak) ve dış (kabuk) donanımı
Conical refiner Konik rifayner
Consistency / concentration Kesafet / konsantrasyon, sulu hamurdaki % elyaf miktarı
Construction paper Konstrüksiyon kağıdı
Container board Konteyner, kutu kartonu
Container board Konteynır karton
Continuous forms paper Bilgisayar (yazıcı) kağıdı
Control & switch panels Kontrol ve ayar panoları
Converting Kesim, ambalaj ve paketleme
Conveyor belts Taşıyıcı bantlar
Cooling cylinders Soğutma silindirleri
Copper paper Bakır kağıdı
Copper-plate board Bakır levha kartonu
Copy paper Kopya kağıdı
Copying / photocopy paper Fotokopi kağıdı
Copying tissue paper Tişu / tül kağıt (reprografi için)
Core Mihver boru
Core board Mihver boru kartonu
Corrosion preventive paper Korozyon önleyici kağıt
Corrugated base paper Oluklu mukavva için baz kağıt
Corrugated board Oluklu mukavva/karton
Corrugated board (A/B/C/E-flute) Oluklu mukavva (A/B/C/E-dalgalı)
Corrugated board boxes Oluklu mukavva kutular
Corrugated board folding boxes Oluklu mukavva katlanır kutular
Corrugating medium Oluklu mukavva ara kat
Cosmetic tissues Kozmetik tişu kağıtları
Cotton linter (long fiber) Pamuk linteri (uzun elyaf)
Cotton straw (short fiber) Pamuk sapı (kısa elyaf)
Couch pit thickeners Gauç büte teksiflendiriciler
Couch pit Elek altı kuyusu/havuzu
Couch roll Gauç valsi
Counter roll paper Kasiyerler için rulo kağıdı
Coupling (gear couplings) Kaplin (dişli kaplinleri)
Cover board Kapak kartonu
Crape base paper Krepe baz kağıdı (krepaj için baz kağıt)
Crape toilet paper Krepe tuvalet kağıdı
Craped paper for towels Havlu için krepe / kreplenmiş kağıt
Craping cylinders/machines Krepleme silindirleri/makineleri
Crepe paper Krepe (buruşuk şekil verilmiş) kağıt
Cross cutters Arzani makaslar, ebat kesim makineleri
Cross cutting knives Arzani makas/ebat kesim bıçakları
Cross direction Makine enine yön
Cross-linked Çapraz-bağlı
Cross-machine shrinkage variation Enine kağıt büzülme değişimi
Crown controlled roll Bombe kontrollu vals
CSF (Canadian Standard Freeness) Hamurun serbestlik derecesini ölçme yöntemlerinden biri (Kanada yöntemi); şoper ile ters orantılıdır (400 CSF = 32 SR)
CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp) Yarı kimyasal yarı mekanik (kemi termo mekaniksel) hamur
Culled paper Kesinti/döküntü kağıt, ıskarta
Cup board Bardak kartonu
Curl Kıvrım, büklüm, dalgalı, damarlı
Cutter Kesici
Cutting machine knives Kesme makinesi bıçakları
Cyclon Siklon
Cylinder board machines Yuvarlak elekli karton makineleri
Cylinder grinding machines Silindir taşlama makineleri
Cylinder mould Karton makinesi yuvarlak eleği