Damp sheet Yaş kağıt
Dandy roll Egütör valsi
DC motors Doğru akım motorları
DCS (Distributed Control System) Dağıtılmış proses kontrol sistemi
Debarker Kabuk soyucu
Debarking Kabuk soyma
Debris Kirlilik, rejek, kıymık/talaş
Deckle Kağıt makinesi çerçevesi
Deckle straps Kenar kılavuzları
Decor paper Dekor kağıdı
Decorative corrugated board Dekoratif oluklu mukavva
Deculator / Deaerator Dekülatör (hamurdan hava giderici)
Deed paper Senet (döküman) kağıdı
Defibrator vats Defibratör havuzları
Defibrator Defibratör (elyaf açıcı)
Deflaker Deflaker (elyaf topaklarını açıcı)
Defoamer Köpük söndürücü
Deinking Mürekkep giderme
Deinking agents Mürekkep giderme maddeleri/kimyasalları
Deposit Kirlilik, birikim, depozit
Design capacity Dizayn kapasitesi
Design speed Dizayn hızı
Digester Pişirme kazanı
Dilute fiber suspension Seyreltik elyaf süspansiyonu
Dirt build-up Kirlilik birikimi
Disintegrators Desintegratörler (elyaf açıcılar)
Disc refiner Disk rifayneri
Disk filter Polidisk filtre, elyaf geri kazanma eleği
Disperger (fine deflaker) Disperger (ince deflaker), ince elyaf açıcı
Disperser Disperser; çalışması disk rifaynere benzer bir ekipman
Dispersion Dağıtma; kirlilik, safsızlık ve yapışkanları eski kağıt hamurunda görünmez yapma işlemi
Distortion Düzensiz elyaf yerleşmesi
Distributor rolls Dağıtma/distribütör valsleri
Doctor Raspa
Double disc refiner Çift bıçaklı disk rifayneri
Double-felted nip press Çift keçeli pres
Downgraded tonnage Iskarta, kalite-harici tonaj
Downtime Duruş süresi
Drainage Dranaj/süzülme
Drainage aids Dranaj yardımcı maddeleri
Drawing cartridge Resim kağıdı
Dregs Tortu
Drilled press roll Oyuklu/delikli pres
Drive roll Tahrik valsi
Drive Side Tahrik kısmı
Drum de-barker Tromel
Drum Tambur
Drum filter Tambur filtre/elek, elyaf geri kazanma eleği
Dryer Kurutma silindiri
Dryer bars Kurutucu barları
Dryer fabric roll Kurutma keçesi valsi
Dryer fabric tension Kurutma keçe gergisi
Dryer fabrics Kurutma keçeleri
Dryers section Kurutma partisi
Dye Boyar madde/boya