Electrical drive system Elektrikli tahrik sistemi
Electrostatic charge Elektrostatik yük
Enzyme-converted Enzim ile değiştirilmiş
Eucalyptus Ökaliptus
Evaporators Evaporatörler, (siyah likör) buharlaştırıcıları
Even-sidedness Düz yüzeylilik, homojen taraflılık, kağıdın her iki tarafının homojen olması
Extended nip press Genişletilmiş nipli pres