Fabric press roll Elekli pres
Fabric (wire fabric or dryer fabric) Fabrik; elek-keçe malzemesi (plastik)
Felt Keçe
Felt (transfer) roll Keçe (sevk) valsi
Felt-sided Keçe izli
Fiber Elyaf / lif
Fiberizer (~ deflaker) Elyaf açıcı; deflakere benzer bir ekipman
Fiber bonding Elyaf bağlanması
Fiber dispersion Elyaf açma/dispersiyonu
Fiber distribution Elyaf dağılımı
Fiber fractionation Elyaf sınıflandırma; hamuru veya selülozu belli elyaf özelliklerine göre sınıflandırma ve akışları ayırma işlemi
Fiber orientation Elyaf yönlenmesi/oryantasyonu
Fibril Fibril, elyafın daha incesi, kılcal elyaf
Fibrillation Elyafların rifaynerde öğütülerek daha ince, yassı ve saçaklı hale getirilmesi, elyaf bağlanmasını güçlendiren bir yapıya kavuşturulması
Filler Dolgu maddesi
Film press Film pres
Filter grade paper Filtre kağıdı
Fine Toz elyaf, elyafın daha küçüğü
Fine & coarse screening İnce & kaba eleme
Finishing area İkmal salonu
Fir Göknar (yumuşak odun)
Flax Keten; odun-harici ama odunumsu sap elyaf kaynağı bir bitki
Floating top/bottom roll Yüzer üst/alt vals
Flocculation Flokülasyon, kümeleşme, yumaklaşma
Flow distributors Akış yayıcıları/distribütörleri
Flow nozzle Akış nozul/büze
Flow spreaders Akış yayıcılar/dağıtıcılar
Fluting Fluting; oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında kullanılan ve genellikle eski kağıttan yapılan karton
Foam agents Köpük söndürücüler
Folding Katlama/katlanma
Folding Box Board (FBB) Katlanır kutu kartonu; alt ve üst katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamuruna dayalı çift kuşeli karton
Folding endurance Katlanma sayısı
Formation Formasyon; elyaf dağılımına ilişkin ve elyafların safiha oluşturma kalitesini gösteren bir kavram
Former Former; safiha oluşturucu
Forming Formasyon/safiha oluşturma
Forming board Formasyon kasası
Forming fabric Formasyon eleği
Fourdrinier Uzun elek
Freeness Hamurun serbestlik derecesi; hamurdan yapılmış bir safiha numunesinin suyu bırakmaya, suyun akışına/dranajına karşı gösterdiği direnç ile ilgili bir kavram (hamur ne kadar serbest ise, suyun dranajı o kadar kolay olur)
Fresh water Temiz / taze su
Furnish Kağıt harmanı, hamuru oluşturan hammaddeler