Gate roll size press Geçiş valsli tutkal pres
Gear reducer Dişli redüktör
Gloss Perdah/Glos
Grainy formation Buğday görünümlü formasyon
Green liquor Yeşil likör
Grey chipboard Eski kağıttan yapılmış kalın gri karton
Grinders Şlayferler/odun öğütücüler
Grinder stones Şlayfer taşları
Grits İri taneli kumlar
Grooved roll press Yivli / kanallı / oluklu pres
Groundwood pulp Odun hamuru (mekaniksel hazırlanmış hamur)
Guide roll Yönlendirme valsi, regüle valsi
Gum Zamk
Gypsum (Calcium sulphate) Alçı (kalsiyum sülfat)