Impingement drying Yüksek jet hızlı havalı kurutma
Impregnated board Emprenye karton
Impulse drying İki-vals tek-nipli kurutma
Infeed system İçeri besleme sistemi
Internal sizing İç tutkallama