Kenaf Kenaf; odun-harici ama odunumsu sap elyaf kaynağı bir bitki
Knots Düğümler, boğumlar
Kraft liner Kraft liner (layner)
Kraft liner board Kraft layner karton; esmer selülozdan üretilen ve genellikle oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan karton
Kraft paper Kraft kağıdı
Kraft sack paper Kraft torba kağıdı; esmer selülozdan üretilen ve genellikle çimento torbası yapımında kullanılan