Laid dandy roll Döşeli egütör valsi
Landfill Katı atık sahası
Latex / Latice Lateks (sentetik polimer), iç mukavemet reçinesi
Ledger grades Defter-i kebir / defter kağıt türleri
Light Scattering coefficient Işık saçınım katsayısı
Lignin Lignin; odunun yapısında elyafların birbirine kenetlenmesini sağlayan ve başlıca birbirine bağlı fenil propan birimlerinden oluşan, kimyası oldukça kompleks, amorf, yüksek polimerizasyon derecesine sahip kimyasal madde
Lime (CaO) Kireç, kalsiyum oksit
Lime milk (Ca (OH)2) Kireç sütü, kalsiyum hidroksit
Lime mud (CaCO3) Kireç çamuru, kalsiyum karbonat
Lime mud thickener Kireç çamuru teksiflendirici
Lime stone (Ca) Kireç taşı, kalsiyum
Liner board Layner karton (112-439 g/m2, std. 205 g/m2)
Linter Linter, pamuk elyafı
Linter pulp Linter selülozu
Linting Elyaf tüylenmesi / tülermesi, yolunması
Liquid Packaging Board (LPB) Sıvı ambalaj kartonu; üst katı beyaz, alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez kuşeli karton
Log Tomruk, kütük
Long fiber Uzun elyaf
Lost time Kayıp zaman
Low angle conical refiner (Jordan) Düşük açılı Jordan konik rifayner
Luminescent pigments Luminesant pigmentler
Luminescent Işık veren, parlaklık artıran
Lump breaker roll Topak / yumru kırıcı vals
LWC (light-weight coated) Hafif kuşeli kağıt