Machine chest Makine bütesi
Machine direction Makine boyuna yön
Machine drive Makine tahriki
Machine hood Makine çatısı/havbe
Machine runnability Makine rantabilitesi
Machine speed Makine hızı
Machine width Makine genişliği
Manifold Manifold; dağıtıcı, borular takımı
Manifold distributor (Flowspreader) Akış dağıtıcı; hamur akışını hamur kasası veya makine eni boyunca üniform bir şekilde dağıtan, çok borulu ve geri sirkülasyonlu hamur giriş kanalı (Bkz. Tapered inlet manifold)
Maple Akçaağaç
Marking press Markalama presi
MCC (Motor Control Center) Motor kontrol merkezi
Mechanical Pulp Mekanik hamur, odun hamuru
Metering blade Bıçaklı tutkal presi
M.G. (Machine Glazed) paper Makine perdahlı kağıt
M.G. cylinder (Yankee) Kağıdın tek yüzüne perdah vermede kullanılan yanki silindiri
Miscellaneous operating lost time Diğer işletme kayıp zamanı
Moisture content Nem muhtevası
Multiply formers Çok katlı oluşturucular