Rag Papers Paçavra kağıtları (pamuk, keten vb.)
Ream 480 veya 500 sayfalık kağıt topu
Recovery Furnace (Boiler) Soda Kazanı, kimyasal geri kazanma kazanı
Rectifier roll Rektifiye valsi; hamur kasası içinde akış düzensizliklerini ve turbulans yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için elyaf açıcı olarak işlev gören delikli vals
Recycled fiber Geri kazanılmış/döndürülmüş elyaf
Reducer Redüktör, hız düşürücü
Reed Kamış
Reel Mal sarıcı / tampon
Reel spool magazine Bobin makara deposu
Reel spools Mal sarıcı bobinleri, makaraları
Refiner Rifayner, öğütücü; hamur/selüloz öğütücü; üretilecek kağıt türüne göre elyafların inceltilip saçaklandırılarak veya kesilip kısaltılarak uygun hale getirildiği alet
Refining Hamuru/selülozu öğüterek kağıt yapımına uygun hale getirme
Reject Rejekt
Remoisturizing spray system Nemlendirici sprey sistemi
Resin Reçine / sakız
Retention aid Retansiyon / tutunum artırıcı madde
Retention Retansiyon / tutunum
Rider roll baskı valsi (bobbin makinesinde)
Roll Vals
Roll covering / coating Vals kaplama
Rosin Çam sakızı/reçine
Rotary Lime Kiln Döner Kireç Fırını
Roughness Kağıdın pürüzlülüğü, kabalığı
Rubber covering (of rolls) Valslerin kauçuk malzeme ile kaplanması
Runnability/runability Rantabilite, verimli çalışabilirlik, işletilebilirlik: Bir kağıdın kağıt makinesinden ve nihai işlem (converting), kesim, ambalaj ve paketleme işlemleri veya matbaa/baskı preslerinden kopmadan geçme kabiliyeti