Salable tonnage Satılabilir tonaj
Saveall system Elyaf geri kazanma sistemi
Scheduled maintenance Planlı bakım
Schopper-Riegler (SRo) Şoper; hamurun serbestlik derecesini ölçme yöntemlerinden biri (Alman metodu); CSF ile ters orantılıdır (400 CSF = 32 SR)
Screen basket Elek basketi/sepeti
Screening Eleme; hamur/selüloz içindeki kirlilik ve safsızlıkları, rejekleri hamurdan ayırma/uzaklaştırma işlemi
Seal Salmastra, sızdırmazlık contası
Seal pit Salmastra su kuyusu/deposu
Secondary clarifier Son çöktürme havuzu
Secondary fiber Atık kağıt elyafı
Serrated slice Tırtıllı/yivli, testere dişi gibi profile sahip cetvel ağzı
SGW Pulping Mekaniksel selüloz üretimi
Shake Sarsma/sallama/çalkalama
Shear Kesme gerilimi
Sheet fluttering Kağıt çalkanması
Sheet formation Safiha oluşumu/formasyonu
Shive Ufak parça/kıymık
Shoe press Geniş tabanlı/pabuçlu pres
Short fiber Kısa elyaf
Shreds Parçalanmış eski kağıt parçaları
Shrinkage Büzülme
Single nip roll Tek nipli vals
Single stack calender Tek istifli kalender
Size pick-up Tutkal tutunumu
Size press Tutkallama presi
Sizing Tutkallama
Slaker Kireç Söndürücü
Slice Hamur kasası cetvel ağzı; istenen akış hızı/profili elde etmek için ayarlanabilir açıklığa sahip geniş orifis veya nozul
Slice lip Cetvel ağzı dudağı; dikey yönde ayarlanabilir üst ve yatay yönde ayarlanabilir alt dudak olmak üzere iki türdür
Slime Şlaym; bakteri, bozunmuş elyafların oluşturduğu balçık/tortu
Slimicide Şlaym önleyici
Slitter knives Bobin kesici bıçaklar
Sliver Kıymık
Slot basket yarıklı elek sepeti, yarıklı basket
Slury Sulu hamur
Smelt Ergiyik
Smoothness Yüzey düzgünlüğü
Soft calender Yumuşak kalender
Softness Yumuşaklık
Softwood, Coniferous Tree Yumuşak odun, uzun elyaflı odun, iğne yapraklı ağaç
Solid Bleached Sulphate (SBS) Safi beyaz sülfat selülozuna dayalı kuşeli karton
Solid Unbleached Sulphate Board (SUS) Safi esmer sülfat kartonu
Specific filtration resistance Özgül/spesifik filtrasyon direnci
Spool Bobin, tampon
Spreading (spreader) roll Açıcı/açma valsi (katlanmayı önleyici); kambur/kavisli vals
Spruce Ladin (yumuşak odun)
Starch (C6H10O5)x Nişasta; iç mukavemet reçinesi (doğal polimer)
Steam boxes Buhar kasaları
Steam shower Buhar fıskiyesi
Stickies Yapışkan maddeler
Stiffness Sertlik, diklik, gevreklik
Stock Hamur/harman, sulu hamur
Straw Saman
Streak Yol, iz, kanal, damar
Streaking Yol/iz oluşumu
Stress / tension Gergi; (kağıt şeridine uygulanan) germe/gerilme/çekme kuvveti
Stretch Uzama/gerilme; gergi sonucunda (kağıtta) oluşan uzama
Stretch roll Gerdirme valsi
Stretch, Elongation, Strain Uzama/gerilme
Structure Yapı
Stuff box (level box) Seviye kasası
Suction boxes Emici kasalar
Suction Couch Roll Gauç valsi, emici sifon valsi
Suction press roll Emici pres valsi
Surface sizing Yüzey tutkallama
Surface treatment Yüzey muamelesi
Surge tank Taşıntı tankı
Sweetner stock Seyreltici/tatlandırıcı hamur