Table rolls Rejister valsleri
Tail cutter Şerit kesici
Talc Talk
Tambour rolls Tambur valsler
Tapered inlet manifold/header Konik, giderek incelen (silindirik veya dikdörtgen) boru şeklinde hamur giriş manifoldu/kanalı (Bkz. Manifold distributor)
Tear Yırtılma
Tear strength Yırtılma mukavemeti
Tender side Salon kısmı
Tensile Gerilme direnci/Mukavemet
Tensile strength Kopma mukavemeti/gerilme direnci
Thick stock Yüksek kesafette hamur, kesif hamur
Thickener Teksiflendirici, (kesafet artırıcı) teksif eleği
Threading Kağıt taşıyan ip değişimi
TiO2 (Titanium diokside) Titanyum dioksit; beyaz dolgu maddesi
Tissue papers Hijyenik/yumuşak kağıtlar (peçete, kağıt havlu, tuvalet kağıdı vs.); düşük gramajlı kağıtların geniş bir kısmını kapsar
Top wire formers Üst elek oluşturucular
Treated waste water Arıtılmış atık su
Trim losses Trim/Kesinti kayıpları
Trim width Trim/üretim genişliği (mal sarıcıda)
Turbulance Türbülans
Twin wire (former) Çift elek (safiha oluşturucu)
Two-sidedness Iki yüzeylilik/Iki taraflılık