Washing Yıkama
Warp Örgü, yön değiştirmiş / dönmüş iplikler
Washups Temizlik
Waste Paper Eski Kağıt, Atık Kağıt
Waste/Broke Döküntü/ıskarta
Watermark Filigran; (kağıt üzerinde yaratılan) amblem/sembol izi
Water marked bonds Filigranlı kağıtlar
Water pollution Su kirliliği
Weak Black Liquor Zayıf Siyah Likör (Mahlül)
Weave dandy roll Dokumalı egütör valsi
Web Safiha, kağıdın uzun elekte oluşmuş hali
Wet web Yaş safiha/kağıt
Wetend Yaş kısım; kağıt makinesinde suyun uzun elek vasıtasıyla uzaklaştırıldığı ilk kısımlar (hamur kasası ile kurutma kısmı arası)
Wet strength Yaş mukavemet
Wet/Dry strength resins Yaş/Kuru mukavemet reçineleri
Wet-end Yaş kısım
Weter spray Su spreyi/fıskiyesi
White Lined Chipboard (WLC) Beyaz katlı çift kuşeli kalın karton; alt ve üst katları beyaz selülozdan ve orta katları eski kağıt veya odun hamuruna dayalı kuşeli karton
White liquor Beyaz likör
White water Sulu hamurdan dranaj ile uzaklaştırılan/süzülen, içinde elyaf ve toz elyafların ve harmanda kullanılan diğer katkı maddelerinin de bulunduğu su
White water system Beyaz su sistemi
Winder Bobin sarıcı
Winder drum Bobin sarıcı merdanesi
Winder, Rewinder Bobin Sarma Makinesi
Wire Elek
Wire drive roll Elek tahrik valsi
Wire (transfer) roll Elek (sevk) valsi
Wire marks Elek izleri
Wire pit Elek altı su kuyusu/deposu
Wire width Elek genişliği
Wire-turning roll Elek tahrik (döndürücü) valsi
Wood-containing paper II. Hamur kağıt (çoğunlukla odun hamuru içerir)
Wood-free writing & printing paper I. Hamur kağıt (çoğunlukla kimyasal selüloz içerir)
Woodyard Odun sahası
Woven Örülmüş
Wrapping Paper Sargılık, ambalaj kağıdı
Wring press Yıkama presi
Wringer press Sıkıştırma presi
Writing & printing papers Yazı-tabı ve baskı kağıtları