Türk Kağıt Endüstrisi

2018-02-03T17:50:10+02:00Categories: Kağıt Üretimi|Tags: , , , , , , , |

Türkiye’de Osmanlılar döneminde 18.'inci Yüzyılda İzmir ve Beykoz’da kurulan imalathaneler kapitülasyonlar ve yabancılara tanınan çeşitli imtiyazlar nedeniyle yabancı şirketlerle rekabet edemediklerinden kısa bir süre içinde kapanmışlardır. İtalya’da 1846 yılında üretime geçen kağıt makinesi ülkemize İtalya’dan 3 yıl önce yani 1843 yılında gelmiştir. İzmir-Halkapınar’da başlayan üretim 6 ay sürebilmiştir.O zamanlar, daha çok azınlıkların elinde bulunan ticaretin [...]